Головна | Контакти | Корисні лінки
 АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
16.03.2020 ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З КОРОНАВІРУСОМ COVID-19.    24.04.2020 Доставка книжок МДП кур’єрською службою доставки.    14.04.2014 Почни з себе, нe давай хабарів!    
Четвер, 28 жовтня 2021 р.
НОВИНИ | ПРО АсМАП | ВІЗИ | ЄУТР | КОНКУРСИ | ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
Гарячі новини
27.10.2021 Щодо оформлення та видачі залишку дозволів Республіки Польща квоти 2021 року (додатково)!...    
27.10.2021 Перебої з постачанням AdBlue в Європі....    
27.10.2021 Вебінар стосовно нових правил перевезень вантажів до/з Великобританії з 1 січня 2022 року.    
27.10.2021 IRU запрошує взяти участь у щорічному опитуванні щодо проблеми дефіциту водії...    
26.10.2021 Щодо бронювання дозволів...    
26.10.2021 Щодо проведення 05.10.2021 засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу д...    
Авторизація
Логін
Пароль
 РеєструватисяЗабули пароль?
Пошук
Опитування
На данний момент немає опитувань
Старі опитування
Повідомлення прес-служби АсМАП України
 

24 травня 2012 р. в Києві відбулась Конференція учасників АсМАП Украї-ни.

У доповіді про роботу Ради Асоціації та президента АсМАП Леонід Михайлович Костюченко зупинився на важливих для міжнародних автопере-візників питаннях.

Пріоритетними до вирішення були питання відпрацювання проекту Митного кодексу України з метою спрощення процедур митного оформлення та перетину кордону і забезпечення перевізників дозвільними документами, в тому числі врегулювання питання з Мінінфраструктури щодо їх вартості.

Так, на 2011 рік квота дозволів іноземних країн склала 731,1 тисячу штук., що на 7,5 % більше, ніж у 2010 році, квота дозволів ЄКМТ для України на 2012 рік також значно збільшена – на 526 дозволів або на 30 %.

Президент Асоціації наголосив на позитивах нового Митного Кодек-су України, в опрацюванні якого АсМАП України приймала активну участь:

- спрощено процедури заміни транспортного засобу та водія;

- передбачена можливість вивантажити товар на склад митного органу;

- чітко визначений строк доставки товарів до митниці призначення при транзитному перевезенні – 10 діб,

- безоплатне перебування транспорту на території вантажно–митного комплексу протягом перших чотирьох годин;

- у справах про порушення митних правил конфіскація може застосовува-тись лише до транспортних засобів, обладнаних спеціальними сховищами.

У продовження роботи щодо вдосконалення окремих норм Митно-го Кодексу України зареєстровано законопроект № 10452, згідно якого пере-візники нестимуть відповідальність за неправдиві дані у товарно-супровідних документах виключно коли це стосується кількості вантажних місць, їх марку-вання та номерів. (Планується розгляд цього законопроекту у другому читан-ні 25 травня 2012р.)

На виконання Закону України «Деякі питання здійснення попере-днього документального контролю в пунктах пропуску через державний ко-рдон України» Урядом прийнято постанови № 1030 та №1031, якими остато-чно встановлений Порядок здійснення попереднього документального конт-ролю в пунктах пропуску та визначено перелік товарів, які підлягають держа-вним видам контролю, в тому числі у формі попереднього документального контролю (ПДК).

Все більше учасників Асоціації користуються у своїй роботі програ-мою МСАТ TIR-EPD, яка застосовується для подачі електронних попередніх повідомлень/декларацій в митних органах 21 країни.

За ініціативи АсМАП України МСАТ проведено з‘ясування безпечно-сті для водіїв застосування митними органами рентгенологічних пристроїв.

Завдяки активній роботі Асоціації прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону «Про автомобільний транспорт» (щодо упорядку-вання міжнародних автомобільних перевезень), яким врегульовано ряд важ-ливих питань: запроваджено процедуру, згідно якої у разі перевищення ваго-вих (габаритних) обмежень над визначеними законодавством у розмірі мен-ше семи відсотків перевізнику достатньо мати документ про внесення плати за проїзд, визначено поняття «досвід роботи», що важливо перевізникам у разі зміни організаційно – правової форми, виключена необхідність оформ-лення ліцензійних карток на причепи та напівпричепи, встановлена відпові-дальність іноземних перевізників за виконання каботажних перевезень без отримання відповідного дозволу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн.);

Спільно з ДАІ МВС України врегульовані наступні питання:

- щодо можливості виконання міжнародних рейсів українськими водіями, маючи посвідчення водія (національне чи міжнародне) попередніх зразків у зв‘язку з набуттям чинності змін до «Конвенції про дорожній рух»;

- нові національні посвідчення водія європейського зразку мають термін дії 50 років;

- скасовано видачу тимчасових реєстраційних талонів терміном до трьох місяців на ввезені транспортні засоби, що унеможливлювало їх використання у міжнародному русі;

- майже втричі зменшена оплата за послуги ДАІ при перереєстрації транс-портних засобів у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про акціо-нерні товариства» (перейменування ЗАТ, ВАТ у приватні та публічні).

Асоціація приймала активну участь у відпрацюванні Постанови Ка-бінету Міністрів України від 30.01.2012р. №137 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю…» передбачає можливість виконання процедури, яка дозволить визнавати протокол контролю техніч-ного стану у якості МСТО. (На даний момент Асоціація опікується проблемою відсутності бланків та необхідністю повідомлення про визнання протоколу технічного контролю в ООН).

З липня 2011 року спільно з лізинговими компаніями та постачальни-ками автотехніки впроваджена програма придбання на пільгових умовах рухомого складу для учасників Асоціації.

З метою реалізації проектів для здешевлення палива для перевіз-ників підписано Меморандум з ТОВ «Альянс холдінг» на заправку транспор-тних засобів в країнах Європи.

АсМАП України переймалась поверненням ПДВ перевізникам. На-правлено цілий ряд листів до ДПС України, в яких викладені проблеми, які виникають в учасників Асоціації при перевірках по бюджетному відшко-дуванню ПДВ, надано списки перевізників, яким податок не відшкодовано.

Представлялись інтереси перевізників – учасників Асоціації у понад 30 судових засіданнях по 11 справах, порушених митними, податковими ор-ганами, а також у справах, що випливають із господарських та цивільних спо-рів.

Здійснювалося постійне інформаційне забезпечення перевізників з широкого кола питань. На офіційному WEB-сайті функціонує „гаряча лінія”, на якій надаються відповіді на звернення перевізників.

17 травня поточного року після тривалої реконструкції відкрито пункт пропуску Ягодин. З цього часу здійснення контролю перенесено з тер-міналу до пункту пропуску. Це дозволило вдвічі підвищити пропускну спро-можність на цій ділянці кордону.

Асоціація постійно відслідковувала та порушувала перед Укравто-дором питання про необхідність прискорення завершення капітальних ремо-нтно-будівних робіт на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин. У грудні 2011 року вона була відкрита (Реконструкція тривала майже 6 років). Якщо взяти до уваги, що тільки за 2011 рік втрати українських перевізників, пов’язані з об’їздом, склали понад 100 мільйонів гривень, введення її в дію має ве-лике значення.

Постійно забезпечувалася візова підтримка водіїв у консульських установах країн Шенгенської зони – протягом 2011 року надано понад 21 ти-сячу листів – запитів та сприяння у відкритті понад 2 тисяч віз у консульських установах Республіки Польща та Угорщини. Опрацьовувались з консульства-ми іноземних країн питання що стосуються віз. Проводився моніторинг ви-конання консульствами країн-членів ЄС положень Угоди між Україною та ЄС про спрощення видачі віз

Заслухавши та обговоривши Звіт про роботу Ради та Президента Асоціації у 2011 році, учасники Конференції визнали результати роботи Ради та Президента позитивними для учасників Асоціації.

Також учасники Зборів заслухали та затвердили звіт Ревізійної комі-сії АсМАП України про результати перевірки фінансово-господарської діяль-ності Асоціації за 2011 рік, яку визнано задовільною.

Після обговорення, делегатами Конференції були затверджені Ос-новні напрямки діяльності Асоціації на 2012-2013 роки з вирішення проблем-них питань у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

Більш детальну інформацію про Конференцію дійсних учасників АсМАП України можна дізнатися у найближчому випуску телепрограми «УкрАвтоКонтинент», на порталі «АсМАП-ІНФОРМ» та шпальтах журналу «УкрАвтоКонтинент».

РІШЕННЯ Конференції учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України по пи-танню 1 порядку денного «Звіт про роботу Ради та Президента Асоціації за 2011 рік»

ЗАХОДИ на 2012-2013 рік з вирішення проблемних питань у сфері міжнародних автомобільних пе-ревезень

Рекомендуємо до співпраці
www.uts.in.ua
Стратегічний партнер
https://asmap-nkc.wixsite.com/code
www.asmap-inform.com
http://www.asmap-inform.com.ua/service_asmap_ukr.php
http://www.tirepd.org/
www.iru.org/index/transpark-app
www.busandcoach.travel
dalnoboy.com
Copyright © by AsMAP        Powered by Vis-A-Vis