МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

07.12.2007 р. N 15-2/5346

 

Кабiнет Мiнiстрiв України
Головним держiнспекторам ветмедицини автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя
Головним держiнспекторам ветмедицини регiональних служб державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi
МВС України
СБ України
МЗС України
Мiнекономiки України
Мiнiстерство охорони здоров'я України
Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби України
Держмитслужба України
Державному комiтету телебачення та радiомовлення України
Державний комiтет України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики
Мiнтрансзв'язку України
Посольство Республiки Польща в Українi


     Згiдно з офiцiйним повiдомленням головного ветеринарного iнспекторату Республiки Польща на територiї Польщi здiйснюються заходи щодо контролю та попередження розповсюдження високопатогенного грипу птицi.

     У зв'язку з вищевикладеним забороняється ввезення на територiю України птицi, сировини та продукцiї з неї з територiї Плоцького, Серпецького та Гостининського повiтiв Мазовецького воєводства, Влоцлавського та Лiпновського повiтiв Куявско-Поморського воєводства Республiки Польща.

     Ввезення на територiю України iнкубацiйних яєць та добового молодняку птицi з iнших адмiнiстративних територiй Республiки Польща може бути дозволене пiсля одержання письмового погодження Державного департаменту ветеринарної медицини.

     Ввезення iншої продукцiї птахiвництва з територiї Республiки Польща заборонено.

     Вважати такою, що втратила чиннiсть, телеграму Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України вiд 03.12.2007 N 15-2/5232.

     Ввезення в Україну з територiї Польщi iнших вантажiв, пiдконтрольних Державнiй службi ветеринарної медицини, повинно здiйснюватись вiдповiдно до ветеринарних вимог щодо iмпорту в Україну об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду.

Головний державний iнспектор ветеринарної медицини України Г. Б. Iванов